Vi utför följande typer av konsultation och strategiarbete med fokus på resultat givet målsättning:

Typ Exempel på frågeställningar
Varumärkeskännedom Hur åskådliggör vi varumärke, positionering och differentiering gentemot konkurrenter och för kunder?
Digital strategi Vilken digital närvaro och online marknadsföring passar bäst för vårt företag och produkt/stjänst?
Kundupplevelse Hur skapar vi en unik positiv kundupplevelse på webben?
Affärsutveckling Hur maximerar vi försäljningen, skapar mervärde online och överbryggar vår fysiska aktiviteter med digitala kanaler?